ARCH*KKU
ข้อมูล
 •    ม่วนซื่นสงกรานต์ วันครอบครัวสถาปัตย์  

  สถาปัตย์จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระ ดำหัวอาจารย์อาวุโส

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. กำหนดจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ “ม่วนซื่นสงกรานต์ วันครอบครัวสถาปัตย์” สรงน้ำหลวงพ่อพระลับ
  รดน้ำดำหัวขอพรอาจารย์อาวุโส 10 เมษายน 2556

           เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 ณ อาคารเอนกประสงค์ (สิม) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. กำหนดจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์

  “ม่วนซื่นสงกรานต์ วันครอบครัวสถาปัตย์”     โดยในปีนี้ทางคณะได้อัญเชิญพระศรีสัตนาคนหุต  หรือหลวงพ่อพระลับจำลอง อันเป็นพระคู่

  บ้านคู่เมืองขอนแก่น มาประดิษฐานเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชาวคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้ทำพิธีสรงน้ำหลวงพ่อพระลับในงานประเพณี

  สงกรานต์ในครั้งนี้ นอกจากนั้น ทางคณะฯยังได้เรียนเชิญอาจารย์อาวุโส      ได้แก่ รศ.ธิติ เฮงรัศมี รศ.วีรวรรณ ศีติสาร   อ.สุนทร ตุลยะสุข

  มาร่วมงาน และเรียนเชิญคุณอโนชา นนทคุปต์ เลขานุการคณะ    เข้าร่วมในพิธีมุฑิตาจิตรดน้ำดำหัวขอพรท่านอาจารย์และบุคลากรอาวุโส

  หลังจากพิธีการได้เสร็จสิ้น ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้กล่าวกับบุคลากรและคณาจารย์อาวุโสที่ได้มา

  ร่วมงานครั้งนี้ว่า “ดีใจมาก เหมือนได้กลับมาบ้านอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณท่านอาจารย์อาวุโสที่กรุณามาร่วมงาน และขอขอบคุณคณาจารย์และ

  เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ร่วมกันสมทบทำบุญในการไปอัญเชิญหลวงพ่อพระลับมาประดิษฐานเพื่อเป็นศิริมงคลกับชาวคณะฯ ต่อไปก็คงมีการ

  จัดหางบประมาณในการสร้างหอพระที่ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ เป็นผู้ออกแบบ และเมื่อวานที่ได้ไปอัญเชิญหลวงพ่อพระลับมานั้น

  ท่านเจ้าอาวาสวัดพระธาตุ พระอารามหลวง ได้ให้พร และฝากพรมาถึงบุคลากรทุกท่านให้มีความสุขความเจริญ ท้ายที่สุดในวันนี้ขออวยพร

  ให้ทุกคนที่จะเดินทางกลับบ้าน มีความสุขในช่วงวันหยุด เดินทางโดยสวัสดิภาพ”

          หลังจากที่คณบดีได้กล่าวเสร็จ จึงได้ทำการมอบผ้าใหม่ให้กับอาจารย์อาวุโส ซึ่งท่านอาจารย์ทั้งสามท่านได้กรุณามอบเงินสมทบเพื่อ

  เป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างหอพระอีกด้วย เมื่อพิธีการได้เสร็จสิ้นจึงได้รับประทานอาหารร่วมกัน และหลังจากนั้นบุคลากรสำนักงานคณบดียัง

  ได้มีการรดน้ำดำหัวอย่างไม่เป็นทางการโดยบุคลากรรุ่นน้องได้ทำพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรจากบุคลากรรุ่นพี่ ภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่นและ

  เป็นกันเอง

   

  พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ ภาพ/ข่าว

  http://www.kku.ac.th/news/2013/April

   

   

   

   

   

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.613811895313197.1073741834.100000531768249&type=1&notif_t=like

   โพสต์ลงเมื่อ วันที่ 17 เมษายน 2013 เวลา 10:02:42 
   pooklik รุ่น ID3: ผู้โพสต์