ARCH*KKU
ข้อมูล
 •    การประปานครหลวง (กปน.) รับสถาปนิก 1 อัตรา  

   

  การประปานครหลวง (กปน.) เปิดรับสมัครงาน 2556

  การประปานครปลวง (กปน.) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี

  หรือปริญญาโท อายุไม่เกิน 35 ปี ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนด เพื่อรองรับการบรรจุเป็นพนักงา

  นตำแหน่งวิศวกร และสถาปนิก ดังนี้

  ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 36 อัตรา

  • วิศวกร (สาขาโยธา) จำนวน 33 อัตรา
  • วิศวกร (สาขาไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา
  • วิศวกร (สาขาเครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา
  • วิศวกร (สาขาอุตสาหการ) จำนวน 1 อัตรา

  ตำแหน่ง สถาปนิก จำนวน 1 อัตรา

  ** ต้องมีคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน 2 ปี) TOEIC หรือ TOEFL sinv IELTS

  (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศรับสมัครสอบ) กรณีไม่มีให้ไปขอเข้ารับการทดสอบกับหน่วยงาน

  ที่จัดสอบ และนำผลทดสอบมายื่นที่ กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล กปน. ภายใน 10 วัน

  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22-30 เมษายน 2556 เวลา 09.00-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

  วิธีการสมัครงานราชการการประปานครหลวง (กปน.) :

  สอบถามได้ที่ ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารสำนักงานใหญ่

  การประปานครหลวง เลขที่ 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

  โทร. 0-2504-0123 ต่อ 1686, 1562, 1578, 1579 (โทรสาร 0-2504-0072) E-mail recrusec@mwa.co.th

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 16 พ.ค. 2556
  สอบวันที่:   2556
  ประกาศผลสอบ:   2556
   ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
   ดาวน์โหลดใบสมัครสอบ การประปานครหลวง (กปน.) คลิกที่นี่

   โพสต์ลงเมื่อ วันที่ 21 เมษายน 2013 เวลา 17:49:14 
   pooklik รุ่น ID3: ผู้โพสต์