ARCH*KKU
ข้อมูล
 •    รู้ทันลิขสิทธิ์ [Copyright_Information] by_punpun  

  "ลิขสิทธิ์" สิ่งที่วนเวียนอยู่รอบตัวเราจนไม่ทันได้สั­งเกต
  หากรู้เท่าไม่ถึงการณ์ล้วนพบเจอปัญหาเหล่า­นี้ได้ทั้งสิ้น

  "Information Graphic about Copyright law of Thailand"

   โพสต์ลงเมื่อ วันที่ 29 สิงหาคม 2013 เวลา 15:19:11 
   pooklik รุ่น ID3: ผู้โพสต์